Illusztráció az alábbi tartalomhoz: Információbiztonsági politika

Információbiztonsági politika

A Simon Plastics Kft. Magyarország egyik meghatározó műanyagipari vállalata, amely termékeivel és összeszerelési szolgáltatásaival elsősorban az autóipari vállalatok jelentős beszállítójává vált.

A Simon Plastics Kft. vezetése a működés meghatározó elemének tekinti az érdekelt felek elvárásainak való magas szintű megfelelést, ennek keretében az ügyfelek és partnerek adatai és információi biztonságának a védelmét is. Kiemelt figyelmet fordít továbbá az autóipari ügyfelek megelégedettségére, és különleges követelményeinek teljesítésére mind a minőségbiztosítás, mind az információbiztonság terén. Ennek megfelelve határozta el a működés során a TISAX-nak, az autóipari információbiztonsági követelményrendszernek való megfelelés kialakítását.

A Simon Plastics Kft. vezetősége maximálisan elkötelezett az információbiztonság, valamint a munkatársak információbiztonsági tudatosságának növelése mellett.

A cégvezetés ennek érdekében kiemelten kezeli a következő alapelvek teljesülését:

-    Megfelelést az információbiztonság és adatvédelem területén a hazai jogszabályi elvárásoknak és uniós adatvédelmi követelményeknek.
-    Partnerek, ügyfelek adatainak bizalmas kezelését, és ilyen irányú elvárásaik maximális teljesítését.
-    Az adatok kezelésében a biztonságtudatosság fokozását saját munkatársak és partnerek, beszállítók viszonylatában.
-    Védendő adatvagyon felmérését, és biztonságának kockázatarányos védelmét.
-    Informatikai rendszer integritásának, folyamatos üzemeltetésének és a rendelkezésre állásnak a biztosítását.
-    Az információvédelem teljes körű, zárt és kockázatarányos működtetését.

Nem elfogadhatóak azok a kockázatok, amelyek:
-    az ügyfél általunk kezelt / feldolgozott / tárolt adatai bizalmasságának sérülését vagy elvesztését okozhatja;
-    az ügyfél számára nyújtott termelési tevékenységek és szolgáltatások folytonosságát, biztonságát és minőségét fenyegetik;
-    a saját bizalmas üzleti adatok és adatbázisok (pl. ajánlatokkal, pályázatokkal, tenderekkel kapcsolatos információk, szerződéses információk, valamint saját működésre illetve biztonságra vonatkozó információk) információszivárgását, illetéktelenek számára történő hozzáférését teszik lehetővé;
-    személyes adatok biztonságának fenyegetettségét jelentik.


A Simon Plastics Kft. a fenti célkitűzéseinek gyakorlatba való átültetése érdekében a TISAX követelményrendszer előírásainak megfelelő információbiztonsági irányítási rendszert vezetett be, működtet és fejleszt folyamatosan, melynek irányító elemeit az Információbiztonsági kézikönyv c. belső szabályozó dokumentum rögzíti.

Az információbiztonsági irányítási rendszer hatálya kiterjed a Simon Plastics Kft. minden belső és külső munkatársára, az abban előírt szabályok megszegése fegyelmi vétségnek minősül, és ellene alkalmazott esetén fegyelmi eljárás, alvállalkozó esetén szerződésszegési eljárás kezdeményezhető.


Kőszárhegy, 2020.március 02.


Simon Péter
ügyvezető igazgató

 

Vissza a kezdőlapra